สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษภัย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน และสถานศึกษาสีขาวพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดย นายบุญพักษ์ นุสหรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอป่าติ้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี และนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2