สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง และโรงเรียนชุมชนวัดตราชู อำเภอพรหมบุรี ซึ่งประสบอุทกภัยเนื่องจาก การระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระสูงขึ้น ทำให้พนังกั้นน้ำพังในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยการยกของไว้บนที่สูง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการลงพื้นที่มีข้าราชการครูและนักเรียนมีความปลอดภัยทุกคน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนในการช่วยเหลือเบื้องต้น