ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program(YLP) ประจำปีการศึกษา2566

ด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลการภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่