สัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2565” (Trade and Development Regional Forum 2022)

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2565” (Trade and Development Regional Forum 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Futuristic Asia-Pacific” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 0900-1700 น. โดยจัดสัมมนาทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online หากสนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่