สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม และโรงเรียนเมืองศรีเทพ

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)