การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2565

บรรยากาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งรับสมัครเป็นวันที่สี่ โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และผู้สมัครสอบฯ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3