สพป.สร.1 ลงนามข้อตกลงร่วมโครงการของโรงเรียน TSQP2 รุ่นที่ 2 ปี 3

วันที่  6  ตุลาคม  2565  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมโครงการของโรงเรียน TSQP2 รุ่นที่ 2 ปี 3 โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดกิจกรรมลงนามข้อตกลงร่วมโครงการของโรงเรียน TSQP2 รุ่นที่ 2 ปี 3 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีโรงเรียนในสังกัดร่วมลงนาม 4 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านแสรออ อ.เขวาสินรินทร์  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  อ.ศีขรภูมิ  โรงเรียนบ้านหนองฮะ  อ.สำโรงทาบ  และโรงเรียนบ้านประทุนอายอง  อ.ศีขรภูมิ  วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อสนองนโยบายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา