สพป.ชลบุรี เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กชายศิรวิทย์ มานัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ได้ประสบอัคคีภัยบ้านพักเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด ให้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและประโยชน์อื่นสูงสุดต่อไป