สพป.สงขลา เขต 1 ประชุมการเลือกโรงเรียนของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานประชุมการเลือกโรงเรียนของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือให้ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาเดิมได้ตามความจำเป็น ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1