สพป.สงขลา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองบุคคล เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 มอบหมายให้นางลักขณา เสริมสุข รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองบุคคลเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1