โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่องความท้าทายคของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ หากสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่