แอปพลิเคชั่น OCPB CONNECT รับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสาร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น OCPB CONNECT เพื่อให้บริการประชาชนเพื่อ รับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลสถิติ การแจ้งเติอนภัย การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดูรายละเอียดและวิธีการใช้เพิ่มเติมได้ที่