ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.นำคณะเจ้าหน้าที่ สทร. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย

 +++28 ต.ค 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สทร.สพฐ.นำคณะเจ้าหน้าที่ ของสทร. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Google ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร Park Venture Ecoplex ถนนสุขุมวิท  ย่านเพลินจิต โดยในการนี้ได้รับการต้อนรับและคำแนะนำ ต่างๆจากเจ้าหน้าที่ของ Google ประเทศไทยเป็นอย่างดี คณะศึกษาดูงานของ สทร.ร่วมรับฟังการบรรยายต่างๆเกี่ยวกับ Google for Education  และแนะนำอุปกรณ์ เครื่องมือ Chromebook ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ทรัพยากรเครื่องที่น้อยและใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ในการนี้ Google ประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ล้าสมัยแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ นำมาติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Chrome OS Flex ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ทัพยากรเครื่องน้อย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสามารถปฏิบัติการได้ดี อีกทั้งยังเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผอ.สทร มีความเห็นว่า ระบบปฏิบัติการ  Chrome OS Flex มีความน่าสนใจเพราะจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เก่าใช้งานมานานแล้วได้อีกหลายปี สอดคล้องกับแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สพฐ. อีกทั้งระบบนี้ยังเป็นระบบที่ดูแลง่ายไม่เป็นการเพิ่มภาระของครู

คณะศึกษาดูงานของ สทร.ได้รับเกียรติจาก Google ประเทศไทย ในการเยี่ยมชม สำนักงาน Google ประเทศไทย ซึ่งมีความทันสมัยเหมาะแก่การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และเป็นสำนักงานที่ช่วยรักษ์โลก สวยงาม ช่วยให้ผู้ปฏิบัติในสำนักงานมีพลังและความสุขในการทำงาน