ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช