ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566-2567 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่