ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI/Robotics for All)

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน (AI/Robotics for All) หมดเขตรับสมัคร 5 ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนดังลิงค์นี้ https://superai.aiat.or.th/