การจัดสวัสดิการลดราคาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กลุ่มบริษัท Central มีความยินดีลดราคาสินค้าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ นี้