สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อหา วิธีการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1