เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 สพป.อุดรธานี เขต 2

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยได้เยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ณ โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
       หลังจากนั้น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายอดิศร โยธะชัย และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ที่ 70 สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยได้เยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ – ทัศนศิลป์ ศิลปะนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี