ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน