สพฐ. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 เน้นความปลอดภัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดทำระบบข้อมูลการจัดการแข่งขัน บริหารจัดการเว็บไซต์หลัก www.sillapa.net รวมถึงตรวจทานกิจกรรมที่จัดแข่งกับกิจกรรมในฐานข้อมูล รวมทั้งเกณฑ์และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเจ้าภาพ (สตูล ราชบุรี ร้อยเอ็ด น่าน) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโช กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค จำนวน 4 จังหวัด นักเรียนของแต่ละภูมิภาคจำเป็นต้องเดินทางมาแข่งขัน ณ จุดแข่งขันประจำภูมิภาค ทาง สพฐ. มีความห่วงใยเรื่องสวัสดิภาพในการเดินทางของคณะครูและนักเรียน จึงได้จัดให้มีจุดพักรถ รวมถึงให้มีการหยุดพักการเดินทางในทุก ๆ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร และให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลการเดินทางมายังศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เป็นรายวัน อีกทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเจ้าภาพประสานขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อดูแลความปลอดภัยในขณะจัดงานฯ อีกด้วย

“สพฐ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหา Learning Loss ของเด็กนักเรียนได้ การแพ้-ชนะ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ถ้าแพ้แล้วเด็ก ๆ ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่การได้รับชัยชนะในอนาคต ต่อยอดสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ จึงจะถือเป็นความสำเร็จของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอย่างแท้จริง” นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าว

สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ภูมิภาค จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่

ภาคใต้ จัดขึ้น ณ จังหวัดสตูล กำหนดการจัดงาน วันที่ 18-20 มกราคม 2566

ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้น ณ จังหวัดราชบุรี กำหนดการจัดงาน วันที่ 25-27 มกราคม 2566

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดงาน วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ จัดขึ้น ณ จังหวัดน่าน กำหนดการจัดงาน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จากช่องทางหลักของ สพฐ. ได้ที่ www.sillapa.net/home หรือ  www.facebook.com/sillapa.net