สพม.19 ร่วมกับสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ จ.หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561

ดร.รังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ โดยมี ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ ประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม โรงเรียนนาแกวิทยา โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูสุพัตรา ศรีพันธบุตร เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/khamsaenschool/photos/?tab=album&album_id=902117619987731&__xts__%5B0%5D=68.ARC-nHV8u2NMTF1J4piyfx6TLbGEgrNhskStZ7Xn9wX7Umx8D6l0bTzhFNHtrM7VpAsGDYPWMPRN7Y5cYVbZpT3qTLcRQAXWggnaNISqw3baWugxWmXzraITQspsUH3t9pSYn9dtSvWbPf82cEu_Ubf3CmCOqRn9nNP6EXI0hjaQKHEwOU-j&__tn__=-UC-R