โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ “การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย Digital Literacy”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.สงขลา สตูล
ได้จัดกิจกรรมอบรมภัยเทคโนโลยี หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย Digital Literacy
ณ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 15 ห้อง จำนวน 480 คนโดยวิทยากร ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร นายอารี บุญธรรมโม นายวัชพล จันทร์ไชยแก้ว จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันภัยเทคโนโลยี การป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัย ในโลกออนไลน์ เช่น วิธีปกป้องตัวตนจากการแชทให้ปลอดภัยการป้องกันการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว วิธีป้องตนเองจาก แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การโอนเงินให้ปลอดภัยการซื้อของออนไลน์ให้ปลอดภัย การใช้ Social Network ให้ปลอดภัย นักเรียนได้รับความรู้และสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป”

ข่าว/ภาพกิจกรรม : ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน