โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการแข่งขัน MOSCAMP SONGKHLA 2022″

ภาพ/ข่าว ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน