ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ ในครั้งนี้ โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน