สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

🕘 วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียน “ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด” พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพม.มุกดาหาร) นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โดยในวันนี้ (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕) เป็นการออกประเมินนักเรียนฯ ในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์นภา รูปสอาด ชั้น ม.๓ ประเมิน ณ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ (สถานศึกษาขนาดเล็ก) และ เด็กชายเตชิต พลบวรเดชสกุล ชั้น ป.๔ ประเมิน ณ บ้านเรียนรู้ หรือ Home school (สถานศึกษาขนาดเล็ก) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งสรุปผลการประเมินนักเรียน เพื่ออนุมัติผลการประเมิน ต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/eq1KECAw1mNsWZweA