+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายระดับภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 +++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 24  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายระดับภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน