สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ของสหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 พื่อส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

………………………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/19gHyvZH6DAzmj0nNYvpCSIqBTkQsZkol

นางสาววนัสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /ถ่ายภาพ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /รายงาน