สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาองค์ความรู้การประเมิน ว.PA ปี 2566 รุ่น 7 (สุดท้าย) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

24 พฤศจิกายน  2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) รุ่นที่  7 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นรุ่นสุดท้ายครบทุกคนในสังกัด เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสร้างคุณภาพทางการศึกษา โดยทีมวิทยากร PA Support Team ของ สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายให้ความรู้ ทั้งหมด 7 รุ่น