สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) โดยมี นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สื่อสารและถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบในระดับสถานศึกษา และส่งต่อความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. กำหนด จัดระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 467 คน

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)