“การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิป้องอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ในชื่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety Project ปีที่ 2 (2565 – 2566)” และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้รถใช้ถนน และทางเท้าอย่างปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน และชุมชน

ภาพ/ข่าว : นายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ