ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ในการแข่งขัน โดยกำชับให้ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)

suwaree charernram