เข้าพบปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร และนายสมเร็จ อุดแดง ที่ปรึกษา เข้าพบพันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70