เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน