ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด อ.เนินสง่า

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด โดยมีนายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ประธานเครือข่ายโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านความรู้ ความสามารถ  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรมฯ ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ