นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา ณ หอประชุมอำเภอบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายให้ทราบ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา