สพม.เลย หนองบัวลำภู ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โดยมีนายปฐมพงษ์ สมอฝาก นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

…………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/18CENWUGVWC4-4YeSOgAP87IHtqufIniO

นางสาววนันสนันท์ คุณศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ๊์ /ถ่ายภาพ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /รายงาน