สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 9 สัญจรมอบอำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในโครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 9 ในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งแบ่งจุดบริการมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 2.โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 3.โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน จำนวน 1,198 ผืน โดยมี นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ และมีตัวแทนนักเรียนเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว ทั้งนี้มี นายเทพ อุดม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคผ้าห่มสัญจรมอบให้กับนักเรียน 5 อำเภอรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,313 ผืน โดยกำหนดมอบผ้าห่ม 5 อำเภอ ดังนี้
จุดที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อำเภอคอนสาร ณ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

จุดที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 อำเภอแก้งคร้อ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน และโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล

จุดที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

จุดที่ 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อำเภอบ้านแท่น ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน

จุดที่ 5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อำเภอภูเขียว ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2