สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายอำเภอหนองสูง (เมืองหนองสูง และ คีรีวงศึกษา)

สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายอำเภอหนองสูง (เมืองหนองสูง และ คีรีวงศึกษา)

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา

🕐 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด “งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา” พร้อมด้วย นายมนตรี ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะผู้บริหารสถานศึกษาประจำเครือข่าย และนางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายบรรดิษฐ์ แก้วศรีนวม ประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง

🕑 ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด “งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง” พร้อมด้วย นายมนตรี ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะผู้บริหารสถานศึกษาประจำเครือข่าย และนางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายเศรษฐชาติ ชาวันดี ประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

📸 ภาพ/ข่าว : นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
เครือข่ายเมืองหนองสูง : https://photos.app.goo.gl/Vzr2EzRZqRK4t4wZ7
เครือข่ายคีรีวงศึกษา : https://photos.app.goo.gl/87H1tg2T1oqdoVGEA