ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวอุษา   จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอัจชรา มณีรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ภาพเพิ่มเติม>> https://photos.app.goo.gl/HH8XwZoAw1VepyJU8