สัมมนาออนไลน์ “ลดโลกร้อน กับ LESS”

ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 ธ.ค.2556 หากสนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่