เชิญรับชมถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022”

สำนักงานพัฒนรัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดงานยมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ในวันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดดังแนบ