สพป.ราชบุรี เขต ๒ ถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒