วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง จัดพิธีถวายบังคมและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพัทลุง ให้เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้มีบุคลากรทางการลูกเสือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี จำนวน 1,670 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และในวันนี้ได้มีพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมมาตร ณ พิจิตร และ นางสมจิตร ทองจินดา และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายโกวิท ลือกิจนา นายวิสุทธิ์ ทองช่วย นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย และนางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์ โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประะธานในพิธี