สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางสำเนียง เพ่งผล, นางสาววันวิษา คำจันดา, นายสันติ สิงหาพรม, องผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์ และบุคลากรทางการลูกเสือสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์  เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ