สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายฯ หนองแหน โพนงาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายฯ หนองแหน โพนงาม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ต่อไป โดยมี นายเด่นไชย ทองเฟื่อง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแหน โพนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำชุมชน นักเรียนและผูู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)