สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยพิธี วางพวงมาลา และ ถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)