สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำหรับวันเสาร์ที่ 26 นี้เป็นการสอบข้อเขียนและในวันอาทิตย์ที่ 27 นี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ผู้รับการสรรหาต่อไป ในโอกาสนี้ นายมติชน มูลสูตร ได้นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ออกตรวจเยี่ยมห้องสอบ ต่างๆ พร้อมกำชับผู้ควบคุมห้องสอบอย่างเข้มเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน