ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมี นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด และดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร