พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีพระราชทานมอบเหรียญลูกเสือยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๓ ราย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีพระราชทานมอบเหรียญลูกเสือยั่งยืนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๓ ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดสร้างขึ้นมาสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ โดยมี นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และนายแสน กังประโคนรอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมด้วย ประธานในพิธี นายศรัณยู  มีทองคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  (ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)